Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Programy dodatkowe

Zakładka zawiera informację o o programach i akcjach edukacyjnych.

Przedszkole Nr 11 zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci. Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpieczne, rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą jak ważne są dla dorosłych. Przygotowujemy je do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych. Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Angażujemy rodziców do działania na rzecz przedszkola. Rodzice czują się współgospodarzami placówki.


Nasze przedszkole bierze udział w akcjach i programach:


Cała Polska Czyta Dzieciom

- celem tej akcji jest: głośne czytanie bajek przez rodziców, obsługę przedszkola i nauczycielki, stwarzanie nawyku codziennego czytania dzieciom, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków. kształtowanie samodzielnego myślenia i wyobraźni dzieci.

Bezpieczne Przedszkole
- celem akcji jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie 
z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi.

           Czyste powietrze wokół nas
- to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, której celem jest: budowanie u dzieci świadomej postawy ochrony zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi, zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed dymem tytoniowym, rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Akademia Aquafresh
- to ogólnopolski program profilaktyki higieny jamy ustnej. Zwracanie uwagi na dbanie o zęby od najmłodszych lat ma przyczynić się do zmniejszenia liczby dzieci  z próchnicą.

Mamo, tato wolę wodę
- celem tego programu edukacyjnego jest podkreślenie roli wody 
w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Ciekawe zajęcia, gry i zabawy zachęcają dzieci do picia wody, ukazując jej wagę dla zdrowia człowieka.

5 porcji zdrowia
– celem tego programu jest zwiększenie świadomości na temat łatwej i zdrowej diety oraz zachęcenie do wdrożenia jej w życie.

Piękna nasza Polska cała
- Międzynarodowy projekt edukacyjny mający na celu poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych. Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.

Wyzwanie Teodora
- Ogólnopolski projekt edukacyjny pozwalający przekazać dzieciom prostych umiejętności i sprawności poprzez wykonanie siedmiu zadań związanych ze sportem.

Zdrowo i sportowo
- to akcja której celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. 

Były sobie pieniądze
- celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej poprzez poznanie wartości pieniądza, podstawy zarządzania finansami oraz rolę i funkcję banków.

Magiczna moc bajek
- Międzynarodowy projekt czytelniczy mający na celu promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy.

Zabawy sztuką
 - Ogólnopolski projekt edukacyjny którego głównym założeniem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi
oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. 

Kubusiowi przyjaciele natury
- Ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody.

Kreatywny przedszkolak
- Ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest kreatywne i twórcze działanie nauczycieli z przedszkolakami , uruchamianie twórczości dzieci.

Góra grosza
- zbiórka monet w celu pomocy dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Legionowo
 • Bezpieczne Przedszkole
 • Rok szkoły w ruchu
 • Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!
 • Radosne Przedszkole
 • Przedszkole Miejskie Nr 11 Legionowo - Legionowo
 • eTwinning