Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Programy dodatkowe

Zakładka zawiera informację o o programach i akcjach edukacyjnych.

Przedszkole Nr 11 zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci. Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpieczne, rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą jak ważne są dla dorosłych. Przygotowujemy je do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych. Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Angażujemy rodziców do działania na rzecz przedszkola. Rodzice czują się współgospodarzami placówki.


Nasze przedszkole bierze udział w akcjach i programach:


Cała Polska Czyta Dzieciom

- celem tej akcji jest: głośne czytanie bajek przez rodziców, obsługę przedszkola i nauczycielki, stwarzanie nawyku codziennego czytania dzieciom, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków. kształtowanie samodzielnego myślenia i wyobraźni dzieci.

Bezpieczne Przedszkole
- celem akcji jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie 
z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi.

           Czyste powietrze wokół nas
- to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, której celem jest: budowanie u dzieci świadomej postawy ochrony zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi, zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed dymem tytoniowym, rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Akademia Aquafresh
- to ogólnopolski program profilaktyki higieny jamy ustnej. Zwracanie uwagi na dbanie o zęby od najmłodszych lat ma przyczynić się do zmniejszenia liczby dzieci 
z próchnicą.

Mamo, tato wolę wodę
- celem tego programu edukacyjnego jest podkreślenie roli wody 
w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Ciekawe zajęcia, gry i zabawy zachęcają dzieci do picia wody, ukazując jej wagę dla zdrowia człowieka.

5 porcji zdrowia
– celem tego programu jest zwiększenie świadomości na temat łatwej i zdrowej diety oraz zachęcenie do wdrożenia jej w życie.
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Bezpieczne Przedszkole
  • Rok szkoły w ruchu
  • Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!
  • Radosne Przedszkole