Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ramowy rozkład dnia

Zakładka zawiera informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu
RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

Zajęcia dodatkowe – ponad podstawę programową 6:30-8:00
 6:30 – 7:30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola – rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 7:30 – 8:00 – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualne lub w małych zespołach (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Ćwiczenia poranne.
Realizacja podstawy programowej 8:00 – 13:00
 8:00 – 8:30 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 8:30 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
 9:00 – 9:10 – Czynności organizacyjno - porządkowe przygotowujące do zajęć.
 9:10 – 11:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe. Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego).Zajęcia dodatkowe.
 11:00 – 11:10– Przygotowanie do II śniadania, czynności higieniczne w łazience.
 11:10 – 12:00 - II śniadanie. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk.
 12:00 – 13:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia – słuchanie muzyki, opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową 13:00 – 17:00
 13:00 – 14:00 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali.
 14:00 – 14:30 – Przygotowanie do obiadu. Obiad.
 14:30 – 15:00 – Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Warsztaty dodatkowe prowadzone przez nauczycieli.
 15:00 – 16:15 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 16:15 – 17:00 – Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, czynności organizacyjno - porządkowe.
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Bezpieczne Przedszkole
  • Rok szkoły w ruchu
  • Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!
  • Radosne Przedszkole