Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ramowy rozkład dnia

Zakładka zawiera informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu

RAMOWY
ROZKŁAD DNIA


 


 6:30 - 8:15  Zabawy w kącikach
zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem .
Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności
opiekuńcze,  zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji,
rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami. 


8:15 – 9:00 Przygotowanie do
śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
Śniadanie - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków
higieniczno-kulturalnych.


9:00 - 10:50 Zintegrowana
działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy
edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego
programu wychowania przedszkolnego


10:50 – 11:30 Przygotowanie do II śniadania, czynności
higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów. II śniadanie -
wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.      


11:30 – 13:30 Zabawy, gry
sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i
swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie
przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze,
porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania,
odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych,
wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,
zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.


13:30-14:30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Obiad
- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków
higieniczno-kulturalnych.


14:30–15:00 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie
muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.


15:00–17:00 Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane
zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci,
zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia
słownikowe, praca wyrównawcza, ćwiczenia indywidualne, zabawy dowolne według
zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji
rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy
indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Legionowo
 • Bezpieczne Przedszkole
 • Rok szkoły w ruchu
 • Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!
 • Radosne Przedszkole
 • Przedszkole Miejskie Nr 11 Legionowo - Legionowo
 • eTwinning