Jesteś tutaj:

Główna treść strony

O przedszkolu

Zakładka zawiera informacje dotyczące nazwy poszczególnych grup oraz imiona i nazwiska wychowawców prowadzących grupę.

Przedszkole Miejskie Nr 11 w Legionowie zapewnia dzieciom dobrą zabawę, troskliwą opiekę oraz moc wrażeń i atrakcji. Celem przedszkola jest wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami. Jednym z podstawowych zadań wychowawczych przedszkola i jego zespołu wychowawczego jest wychowanie zdrowotne dziecka. Wychowanie zdrowotne jest integralną częścią ogólnego wychowania dziecka, zmierzającego do ukształtowania wysokiego poziomu kultury zdrowotnej i realizowane jest na co dzień w przedszkolu. Edukacja zdrowotna w naszym przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, które zależne są od rozwoju dziecka. Podejmowane są działania w dłuższej perspektywie wzbogacające wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, kształtujące u nich postawę „prozdrowotną”, umożliwiające nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno– zdrowotnych. Zwracając przedszkolakom uwagę na to, co zdrowe i bezpieczne, uczymy ich dbania o swoje dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i społeczne.


Personel przedszkola:


Dyrektor przedszkola 

 Renata SalamonGrupa " Żabki" 

Nauczyciele:

Aldona Siebyła , Grażyna Głowacka - Wojda

Nauczyciel wspomagający - Katarzyna Grzeszczak

Pomoc nauczyciela -  Maria Świerżewska

Woźna - Dorota Skarpetowska


Grupa " Pszczółki"

Nauczyciele:

Katarzyna Ficek , Renata Salamon

Woźna - Monika Kondraciuk


Grupa " Biedronki"

Nauczyciele:

Iwona Rakocka , Marzena Stępień

Woźna - Maria Hipś


Grupa "Motyle"

Nauczyciele:

Agnieszka Sasin, Monika Górecka

Woźna - Dorota Skarpetowska


Specjaliści:

Terapeuta SI - Katarzyna Grabowska

Logopeda - Agnieszka Hryszkiewicz

Psycholog - Nina Bandurska


Pozostali pracownicy:

Specjalista do spraw żywienia - Teresa Siedlecka

Kucharka - Grażyna Baranowska

Pomoc kuchenna - Jadwiga Olech

Pomoc kuchenna - Anna Prześlica

Konserwator - Władysław Kordowiecki

Księgowa - Beata Kwiatkowska

Specjalista do spraw kadr - Zofia Król

Kasjer - Anna Kufel

  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Bezpieczne Przedszkole
  • Rok szkoły w ruchu
  • Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!
  • Radosne Przedszkole